IDA – SPRAWOZDANIE ZA ROK 2018

IDA to nowatorskie narzędzie, które łączy potencjał polskich organizacji rozproszonych poza granicami RP poprzez ich sieciowanie. Uruchomiony w 2017 roku portal stanowi bazę danych o aktywnych polskich organizacjach na Wschodzie. Dla samych polskich organizacji, portal jest źródłem informacji o różnych organizowanych przez nie inicjatywach, co ułatwia kontakt w regionie i sieciowanie ich działalności. Na dzień 31.12.2018 na stronie zarejestrowanych było 37 organizacji.

Główne cele działania portalu IDA to m.in. wzmocnienie potencjału oraz integracja środowisk polskich poprzez ułatwienie nawiązywania kontaktów między lokalnymi i regionalnymi partnerami, inspirowanie do działalności społecznej i aktywności obywatelskiej oraz wzmocnienie podmiotowości Polaków na Wschodzie.

W 2018 roku zasięg portalu, który do tej pory ograniczał się do Ukrainy, został rozszerzony o kolejne kraje – Łotwę, Litwę, Czechy, Słowację, Mołdawię i Węgry. Redaktorzy portalu na bieżąco przygotowywali materiały na temat inicjatyw polskich organizacji na Wschodzie oraz redagowali teksty nadesłane przez użytkowników portalu, w tym wywiady z przedstawicielami polskich organizacji. Wszystkie artykuły są ilustrowane fotografiami i/lub filmami bądź specjalnie przygotowanymi grafikami i opatrzone tagami, co ułatwia filtrowanie geograficzne oraz tematyczne. Na stronie publikowane były również materiały pochodzące od 5 korespondentów portalu z Ukrainy, Czech, Węgier, Łotwy i Słowacji, którzy w sumie nadesłali 44 artykuły.

Portal Ida zawiera także działy kalendarium, mapa inicjatyw i ogłoszenia. To dla polskich organizacji na Wschodzie możliwość informowania i promowania działań.

Portal IDA zorganizował 4 konkursy z serii „Opowiedz mi o Polsce” z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.

Grafika dostępna jest do pobrania jest także w pliku PDF: IDA — 2018.

 

 

Related Posts