Uroczysta konsekracja kwatery żołnierskiej w Ławkiesach

W poniedziałek 29 października odbyło się uroczyste poświęcenie odnowionej kwatery polskich żołnierzy na cmentarzu w Ławkiesach (łot.Laucesa) koło Dyneburga na Łotwie.

Uroczystości zaczęły się o godz. 11 mszą świętą w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Ławkiesach odprawioną przez biskupa Diecezji Jełgawskiej Edwarda Pawłowskiego. „Jesteśmy zebrani na eucharystii, która jest odprawiana w intencji poległych. Musiałbym powiedzieć, że w pewnym sensie męczenników, a przez to i świętych. Bo walczyli za wolność i niepodległość, które są bliskie do świętości. Kiedy ktoś umiera za wiarę, to uważamy go za męczennika i świętego. Jednak nie tylko za wiarę może umrzeć męczennik. Męczennikiem jest ten, który umiera też za inne cnoty. Tą jedną ze cnót jest sprawiedliwość” – powiedział biskup Pawłowski.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele państwa polskiego i łotewskiego, m.in. Zastępca Przewodniczącej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP Senator Artur Warzocha, dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński, doradca Szefa Urzędu ds. Kombatantów Pani Magdalena Merta, prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Mikołaj Falkowski oraz żołnierze z obu krajów. Uczestnikom odczytano specjalnie, okolicznościowe listy od Ministra Spraw Wewnętrznych RP, Mariusza Błaszczaka, Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Józefa Kasprzyka oraz Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jarosława Sellina, który przypomniał okoliczności śmierci polskich żołnierzy w 1919 roku – „Przed 99 laty śmiertelne zagrożenie ze strony bolszewizmu rzuciło polskich żołnierzy do Łatgalii, aby wspólnie z żołnierzami Wojska Łotewskiego stawić czoło niebezpieczeństwu. W krwawych zmaganiach stoczonych w bardzo trudnych warunkach swe życie oddało ponad 600 polskich żołnierzy”.

„Pomysł pojawił się dokładnie rok temu 21 października, kiedy w uroczysty sposób pochowaliśmy pochowaliśmy 9 żołnierzy znalezionych Katymiółce. Wówczas zadeklarowałem, że Fundacja zdobędzie środki.” – powiedział redakcji zw.lt Mikołaj Falkowski, prezes Fundacji.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w Rejonowym Centrum Kultury w Dyneburgu, gdzie odbył się koncert patriotyczny Pawła Orkisza oraz doszło do spotkania przedstawicieli polskiej mniejszości na Łotwie i gości z Polski.

Na cmentarzu w Ławkiesach koło Dyneburga pochowanych jest kilkudziesięciu żołnierzy polskich z 1 Dywizji Piechoty Legionów poległych w 1919 r. w walkach z bolszewikami o niepodległość Łotwy. Projekt zrealizowany został przez Fundację “Pomoc Polakom na Wschodzie” ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło: zw.lt

Zdjęcia: Roman Nedveckij

Related Posts