Prace renowacyjne na kwaterach żołnierzy WP na Białorusi zakończone

W ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą” Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” zrealizowała projekt polegający na pracach renowacyjno-rewaloryzacyjnych na kwaterach żołnierzy Wojska Polskiego (WP) poległych w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1919–1920 i pochowanych w obwodzie witebskim na Białorusi. W połowie września 2018 zakończone zostały prace w następujących miejscowościach: Dokszyce (176 mogił indywidualnych i zbiorowych), Duniłowicze (54 mogiły, mogiły zbiorowe i krzyż), Głębokie (96 mogił i pomnik centralny), Jaźno (38 mogił) i Zadoroże (6 mogił zbiorowych). Prace nadal trwają na kwaterze w Podświlu (61 mogił).

Dodatkowo, w ramach projektu wykonane zostały lapidaria w: Dokszycach, Duniłowiczach, Głębokim i Zadorożu, przy których zabezpieczono oryginalne elementy z kamienia sztucznego z okresu międzywojennego oraz dokonano wymiany pomnika głównego na kwaterze w Głębokim, z zachowaniem – po konserwacji – oryginalnej kamiennej tablicy z inskrypcjami z 1921 roku.

Zakres wszystkich prac przeprowadzonych na kwaterach, uzgodniony został z przedstawicielami Ministerstwa Obrony Narodowej Republiki Białoruś, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP (MKiDN) oraz był konsultowany z ekspertami.

W dniach 18-20 września br. przedstawiciele Fundacji i MKiDN, wizytowali sześć polskich cmentarzy na Białorusi, na których prowadzone były prace renowacyjne. Ponadto w ramach wyjazdu delegacja odwiedziła inne miejsca pamięci narodowej w celu zdiagnozowania potrzeb przeprowadzenia dalszych prac renowacyjnych i konserwatorskich w najbliższych sezonach na terenie obwodu witebskiego.

Wartością dodaną projektu jest możliwość objęcia stałą opieką kwater w Dokszycach, Duniłowiczach, Głębokim, Jaźnie, Podświlu i Zadorożu przy współpracy z miejscowymi parafiami i Polakami.

Uroczystości ponownej konsekracji kwater WP po renowacji planowane są na dzień 30 października 2018 roku.

Szczegóły podane zostaną po akceptacji programu uroczystości przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kwatera w Duniłowiczach

Cmentarz w Głębokim

Kwatera w Jaźnie

Kwatera w Zadorożu

Kwatera w Dokszycach

Related Posts