„Spotkanie młodych” w Iwieńcu

W dniach 23-29 lipca po raz 16-sty w Parafii Św. Michała Archanioła w Iwieńcu odbyło się „Spotkanie Młodych” – warsztaty muzyczne diecezji mińsko–mohylewskiej dla młodzieży z całej Białorusi. W tegorocznym spotkaniu wzięło udział ok. 200 młodych ludzi.

Warsztaty prowadził i koordynował muzyk, dziennikarz oraz publicysta Jan Pospieszalski razem z dyrygentem Hubertem Kowalskim. Z młodzieżą pracował 20 osobowy zespół polskich instruktorów muzycznych, którzy przywieźli z kraju fortepian, sekcję perkusyjną, a nawet zespół smyczkowy.

Przez siedem dni młodzież doskonaliła grę na instrumentach muzycznych, ale przede wszystkim śpiew liturgiczny – warsztaty chóralne objęły m.in. emisję i impostację głosu, pracę w sekcjach wokalnych oraz próby z instrumentalistami.

Szkolenie wzbogaciła wiedza z zakresu teatru i pantomimy. Praca z grupą miała charakter ćwiczeń dających uczestnikom możliwość eksperymentowania i wymiany doświadczeń w ramach ekspresji szeroko rozumianej formy teatralnej, co w przyszłości stanowić może wstęp do samodzielnej pracy i wypowiedzi artystycznej.

Owocem wspólnej pracy instruktorów i młodzieży był koncert finałowy, który odbył się 28 lipca z udziałem wszystkich uczestników warsztatów oraz licznej grupy parafian z Iwieńca i okolic.

Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Senatu RP za pośrednictwem Fundacji “Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Related Posts