LETNI KURS JĘZYKOWY W WARSZAWIE

W Warszawie trwa „Letni Kurs Językowy” organizowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” we współpracy z Pracownią Glottodydaktyki Kulturowej przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (UW) – Centrum „Polonicum”.

Jest to już V edycja zajęć przeznaczonych dla osób ze Wschodu, które zainteresowane są merytoryczną wiedzą z zakresu nauczania języka polskiego.  W tegorocznej edycji bierze udział 20 osób, po 10 z Białorusi i Ukrainy.

Kurs składa się z trzech typów zajęć: wykładów, lektoratów i warsztatów metodycznych. Wiedza przedstawiona podczas wykładów i lektoratów wykorzystywana jest na warsztatach metodycznych. Zakres tematyczny kursu obejmuje m.in. metodykę nauczania literackiego i historyczno-kulturalnego, kody socjokulturowe i realioznawcze, blok lingwistyczny, nowe media i nauczanie interaktywne. Zajęcia są mocno osadzone w polskim kontekście kulturowym, uczestnikom prezentowane są wybrane filmy z czołowych dzieł polskiej kinematografii, zarówno współczesne jak i starsze. W czasie pobytu w Warszawie uczestniczą też z wycieczkach tematycznych po mieście, np. „Śladami Żydów Warszawskich” czy „Gościnica Wiecha”

Zajęcia odbywają się w budynku UW przy ulicy Dobrej i trwają 3 tygodnie, w tym roku do 19 sierpnia. Prowadzone są przez dr hab. Piotra Garncarka i dr Annę Mazanek, natomiast niektóre konwersatoria i warsztaty realizowane są przez jeszcze innych pracowników naukowych UW.

Projekt finansowany jest przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Related Posts