Blog

Dyneburg: Warsztaty dla nauczycieli przedmiotów nauczanych w języku polskim na Łotwie

W dniach 17-19 sierpnia 2017 roku w Dyneburgu odbyły się warsztaty dla nauczycieli przedmiotów nauczanych w języku polskim na Łotwie, prowadzone przez doświadczonych trenerów-edukatorów: Zofię Domaradzką-Grochowalską i Andrzeja Perego. W warsztatach wzięło udział blisko 40 nauczycieli z czterech polskich szkół na Łotwie, a także z przedszkola w Dyneburgu. Tematyka warsztatów obejmowała m.in. ocenianie kształtujące, atmosferę sprzyjająca uczeniu się czy metoda projektu edukacyjnego. Warsztaty były kolejnym etapem projektu „Szkoła współpracy. Cykl szkoleń dla nauczycieli prowadzących nauczanie w języku polskim na Łotwie”, realizowanego przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” i współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej RP.

Kolejny etap szkoleń planowany jest na październiku 2017 roku. Projekt wpisuje się w kompleksową współpracę Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” ze szkołami polskimi na Łotwie zapoczątkowaną jesienią 2016 roku.

 

Fot. Katarzyna Jóźwiak

 

Fot. Marek Partyka

 

Fot. Katarzyna Jóźwiak

 

 

Fot. Katarzyna Jóźwiak

Related Posts

Skip to content