Blog

Dyneburg: Warsztaty dla nauczycieli przedmiotów nauczanych w języku polskim na Łotwie

W dniach 17-19 sierpnia 2017 roku w Dyneburgu odbyły się warsztaty dla nauczycieli przedmiotów nauczanych w języku polskim na Łotwie, prowadzone przez doświadczonych trenerów-edukatorów: Zofię Domaradzką-Grochowalską i Andrzeja Perego. W warsztatach wzięło udział blisko 40 nauczycieli z czterech polskich szkół na Łotwie, a także z przedszkola w Dyneburgu. Tematyka warsztatów obejmowała m.in. ocenianie kształtujące, atmosferę sprzyjająca uczeniu się czy metoda projektu edukacyjnego. Warsztaty były kolejnym etapem projektu „Szkoła współpracy. Cykl szkoleń dla nauczycieli prowadzących nauczanie w języku polskim na Łotwie”, realizowanego przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” i współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej RP.

Kolejny etap szkoleń planowany jest na październiku 2017 roku. Projekt wpisuje się w kompleksową współpracę Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” ze szkołami polskimi na Łotwie zapoczątkowaną jesienią 2016 roku.

 

Fot. Katarzyna Jóźwiak

 

Fot. Marek Partyka

 

Fot. Katarzyna Jóźwiak

 

 

Fot. Katarzyna Jóźwiak

Related Posts