Blog

SZKOŁA WSPÓŁPRACY – OBOZY EDUKACYJNE DLA MŁODYCH LIDERÓW

 

Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, Zespół Fundacji prowadzi kompleksowe działania wspierające polskie szkolnictwo na Łotwie. Jednym z zadań jest organizacja obozu dla 22 uczniów szkół polskich na Łotwie (Ryga, Krasława, Dyneburg, Rezekne).

Uczniowie będą doskonalić swoje umiejętności zarządzania projektem i pracy w zespole poprzez opracowanie scenariusza i realizację materiału filmowego na temat Suwalszczyzny, a następnie organizację wydarzeń promujących film na Łotwie. Zadanie to jest poprzedzone warsztatami edukacyjnymi, przygotowującymi do realizacji autorskich projektów. Warsztaty prowadzone są przez nauczycieli ze Szkoły Przymierza Rodzin na Ursynowie, a zdobyta widza doskonalona podczas zajęć warsztatowych podczas spływu kajakowego Czarną Hańczą, w którym uczestniczy także grupa uczniów ze szkół Przymierza Rodzin.

Program pobytu w Polsce przewiduje także wizyty Centrum Nauki Kopernik, Zamku Królewskim w Warszawie,  Muzeum Powstania Warszawskiego, warsztaty międzykulturowe organizowane przez Ośrodek Pogranicze – sztuk, kultur, narodów, a także spotkania z pasjonatami Suwalszczyzny.

Leave a Comment

Related Posts