Wspólna ławka

 

„Wspólna ławka”– trzecia edycja wymiany młodzieży polskiej z Polski i Białorusi została zrealizowana w czerwcu i we wrześniu 2016 roku w Warszawie i w Grodnie. Uczestnikami projektu była polska młodzież z Liceum Społecznego im. Elizy Orzeszkowej w Grodnie i ich rówieśnicy z warszawskiego Gimnazjum Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II.

W ramach projektu odbyły się specjalnie przygotowane dla polskich dzieci z Grodna lekcje informatyki, historii, języka polskiego i geografii, które miały pogłębić ich wiedzę na temat Polski, a szczególnie Warszawy oraz działania integracyjne, które równocześnie umożliwiły poznanie wspólnych korzeni i odrębności. Podczas pobytu w Warszawie młodzież zwiedziła Stare Miasto (w Zamku Królewskim odbyły się warsztaty Choć mury runęły w pamięci wciąż trwał. O zniszczeniu i odbudowie Zamku), Wilanów i Łazienki Królewskie, w których zorganizowano grę terenową.

W Grodnie uczestnicy wzięli udział we wspólnych lekcjach w Liceum im. Elizy Orzeszkowej, zwiedzili Grodno, Nowogródek – muzeum Adama Mickiewicza, ruiny zamku, kościół Farny, Zaosie (wspólne czytanie ballad Mickiewicza), zamek w Nieświeżu, kościół p.w. Bożego Ciała, pozostałości Pałacu Sapiehów w Różanie oraz Muzeum Tadeusza Kościuszki w Mereczowszczyźnie.

Dla polskich dzieci był to bardzo ważny wyjazd przełamujący różne stereotypy dotyczące Białorusi. Zwiedzane miejsca stały się pretekstem do codziennych, wieczornych spotkań z uczniami, poświęconych historii, kulturze i literaturze związanej z tymi terenami. Cennym doświadczeniem były też wspólne zajęcia, dyskusje – uczące szacunku dla innych poglądów, pozwalające zrozumieć skomplikowaną historię tych terenów i pojęcie polskości.

Leave a Comment