Nagroda im. W. Hulewicza

 

Projekt realizowany rokrocznie przez Fundację we współpracy z Oddziałem Warszawskim Związku Literatów Polskich oraz gminą Serock. Uroczystość wręczenia XXI Nagrody im. Witolda Hulewicza odbyła się 23 listopada 2016 r. Poprzedziły ją spotkania autorskie ludzi pióra z Litwy i Białorusi w Zespołach Szkół z Serocka, Zegrza i Woli Kiełpińskiej.

Tradycyjnie wśród laureatów są Polacy ze Wschodu. W 2016 roku roku Nagrodę Kresów otrzymali Irena Waluś z Grodna, redaktor naczelna „Magazynu Polskiego”, a Nagrodę Młodych – Daniel Krajczyński z Wilna. W skład Kapituły Nagrody, jak co roku, weszli wybitni naukowcy, intelektualiści oraz twórcy związani głównie z warszawskimi uczelniami: Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetem Muzycznym im. F. Chopina oraz Akademią Sztuk Pięknych.