Dialog Dwóch Kultur

Kolejne, XVII międzynarodowe spotkania literatów, artystów, naukowców i muzealników zostały zorganizowane we współpracy z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, Instytutem Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Konsulatem Generalnym RP w Łucku. Na Dialog Dwóch Kultur tradycyjnie złożyły się sesje naukowe, występy artystyczne, spotkania literackie, wystawy, plenery artystyczne.

W 2016 r. „Dialog” odbył się w dniach 3–10 września 2016 r. w Krzemieńcu, Kamieńcu Podolskim i Kołomyi. Celem było wzmocnienie środowiska Polaków w Krzemieńcu i pozostałych miejscowościach, promocja kultury polskiej oraz tych wątków ze wspólnej historii polsko-ukraińskiej, które łączą oba narody. Uroczyste zakończenie „Dialogu Dwóch Kultur” miało miejsce 24 września w Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku.