100. rocznica śmierci H. Sienkiewicza

Uroczyste obchody Roku Sienkiewicza na Litwie odbyły się 22–24 września 2016 r. Zorganizowane zostały przez Fundację we współpracy z Sejneńskim Towarzystwem Opieki nad Zabytkami oraz z lokalnymi władzami litewskimi. Przedsięwzięcie wsparte zostało również przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. W pierwszym dniu uroczystości w Wodoktach na historycznej Laudzie odprawiono uroczystą mszę świętą za duszę Henryka Sienkiewicza w setną rocznicę jego śmierci, po czym nastąpiło odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej pisarzowi na fasadzie miejscowego kościoła. Pamięci pisarza poświęcono dwudniową historyczno-literacką konferencję naukową. Ważną częścią uroczystości było otwarcie Parku Pamięci Henryka Sienkiewicza w Wodoktach. Zasadzenie stu młodych dębów (w tym 10 przywiezionych z Polski) także upamiętniło setną rocznicę śmierci pisarza.